1. صفحه نخست
  2. تمدید قرارداد پشتیبانی

برچسب: تمدید قرارداد پشتیبانی

تنظیمات و دانستنی های شارپ
تمدید قرارداد پشتیبانی

تمدید قرارداد پشتیبانی

تمدید قرارداد داروخانه ها به صورت اینترنتیقرارداد پشتیبانی نرم افزار شارپ شامل موارد زیر است 1- تماس با بخش پشتیبانی و دریافت خدمات 2- بروز رسانی نرم افزار بر اساس آخرین تغییرات سازمانهای حاکمیتی ،