1. صفحه نخست
  2. تفکیک بیمه سلامت و ایرانیان

برچسب: تفکیک بیمه سلامت و ایرانیان

مثالهای عملی در داروخانه
تفکیک بیمه سلامت و ایرانیان

تفکیک بیمه سلامت و ایرانیان

همانطور که می دانیم در گذشته این دو سازمان ، گزارش یکسان از داروخانه ها دریافت می کردند اما اخیرا ، نیاز است که به صورت جداگانه NOS ارسال شود . برای تفکیک بیمه ایرانیان