1. صفحه نخست
  2. تغییر کد داروها – بیمه تامین اجتماعی

برچسب: تغییر کد داروها – بیمه تامین اجتماعی

ویژگی های جدید شارپ
تغییر کد داروها – بیمه تامین اجتماعی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تغییر کد داروها – بیمه تامین اجتماعی – اردیبهشت ۱۴۰۰

باطلاع داروخانه های محترم میرساند تغییرات کدینگ زیر در سایت معاونت درمان تامین اجتماعی انجام پذیرفته است و لازم است داروخانه ها نسبت به آن تغییرات لازم را در نرم افزارشان انجام دهند . با