1. صفحه نخست
  2. تعریف طرف حسابها

برچسب: تعریف طرف حسابها

اطلاعات پایه ای
تعریف طرف حسابها

تعریف طرف حسابها

به طور کلی می توانیم افراد حقیقی یا حقوقی که از آنها خرید می کنیم یا کالا به آنها می فروشیم را به چند دسته تقسیم نماییم این دسته بندی صرفا جهت سادگی کار و