1. صفحه نخست
  2. تصحیح قیمت فروش در صندوق

برچسب: تصحیح قیمت فروش در صندوق

اطلاعات پایه ای
تصحیح قیمت فروش در صندوق (کد ۱۵۵)

تصحیح قیمت فروش در صندوق (کد ۱۵۵)

در هنگام فروش برای گرد کردن مبلغ فروش رو به پایین یا رو به بالا می توانیم مقدار مبلغ را اینجا وارد کنیم و یا حتی می توان هر کالایی را مثلاً چسب زخم را