1. صفحه نخست
  2. بروزرسانی برنامه از طریق اینترنت

برچسب: بروزرسانی برنامه از طریق اینترنت

اطلاعات پایه ای
بروزرسانی برنامه از طریق اینترنت (کد ۱۷۲)

بروزرسانی برنامه از طریق اینترنت (کد ۱۷۲)

برای بروزرسانی ورژن ها و امکاناتی که به نرم افزار اضافه می شود از این گزینه استفاده می کنیم. نکته : همواره قبل از بروزرسانی نرم افزار لازم است از بانک اطلاعاتی پشتیبان تهیه نمایید