1. صفحه نخست
  2. باز کردن نسخ قفل شده

برچسب: باز کردن نسخ قفل شده

داروخانه
باز کردن نسخ قفل شده (کد ۴۴)

باز کردن نسخ قفل شده (کد ۴۴)

این منو تمام قسمتهای صندوق را مثل کاربر فعال و موجودی صندوق تا آن لحظه و ریز اسناد فروش و همچنین آخرین وضعیت صندوق(کابران دارای مانده) را نمایش می دهد. که شامل گزینه های زیر