1. صفحه نخست
  2. باز کردن نسخ قفل شده (کد 44)

Tag: باز کردن نسخ قفل شده (کد 44)

داروخانه
باز کردن نسخ قفل شده (کد ۴۴)

باز کردن نسخ قفل شده (کد ۴۴)

این منو تمام قسمتهای صندوق را مثل کاربر فعال و موجودی صندوق تا آن لحظه و ریز اسناد فروش و همچنین آخرین وضعیت صندوق(کابران دارای مانده) را نمایش می دهد. که شامل گزینه های زیر