1. صفحه نخست
  2. انبار ها

برچسب: انبار ها

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
حواله خروج کالا از انبار (کد ۲۳)

حواله خروج کالا از انبار (کد ۲۳)

تغییر در استفاده از فرم رسید ورود کالا به انبار  22 و حواله خروج کالا از انبار 23 این دو فرم به دلیل سوء استفاده های احتمالی و خطاهایی که ایجاد می شد ، تغییر داشته

اطلاعات پایه ای
انبار پیش فرض فروش (کد ۱۳۳)

انبار پیش فرض فروش (کد ۱۳۳)

در این قسمت انبار پیش فرض فروش مربوط به هر کاربرتعیین می شود (در فرم 131  دسترسی شان مشخص می شود).  

اطلاعات پایه ای
محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

برای دسته بندی،با جزئیات بیشتر در انبارها، مثلاً قفسه بندی در انبار مورد نظر از این قسمت استفاده می شود. به این ترتیب که انبار اصلی مورد نظر را انتخاب و محل های فرعی مربوط

اطلاعات پایه ای
انبارهای نگهداری کالا (کد ۱۳۱)

انبارهای نگهداری کالا (کد ۱۳۱)

در این قسمت هر تعداد انبار را بصورت مستقل برای نگهداری کالاهای هر بخش می توانیم تعریف کنیم. همانطور که مشاهده می کنید این صفحه شامل دو بخش اصلی می باشد که به تفکیک هر