1. صفحه نخست
  2. اطلاعات سیستم (کد 691)

برچسب: اطلاعات سیستم (کد 691)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
اطلاعات سیستم (کد ۶۹۱)

اطلاعات سیستم (کد ۶۹۱)

از این قسمت می توانیم یک سری اطلاعات سیستم از جمله مشخصات برنامه و تاریخ دریافت آخرین نگارش و ... را مشاهده نماییم .