1. صفحه نخست
  2. اصلاح اسناد فروش

Tag: اصلاح اسناد فروش

داروخانه
اصلاح اسناد فروش (کد ۴۱۵)

اصلاح اسناد فروش (کد ۴۱۵)

با ورود به این منو پنجره اسناد صادر شده باز می شود که شامل دو بخش  اسناد فروش داروخانه ای و جستجو در بین اسناد می باشد  (اسناد امروز ) ابتدا به "جستجو در بین