1. صفحه نخست
  2. اصلاحیه سند صفرکردن موجودی

برچسب: اصلاحیه سند صفرکردن موجودی

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
اصلاحیه سند صفرکردن موجودی (کد ۲۷۱)

اصلاحیه سند صفرکردن موجودی (کد ۲۷۱)

در صورتیکه عمل صفر کردن موجودی انبار انجام شده باشد ، توسط این گزینه می توان موجودی انبار را به حالت قبل برگرداند .     با انتخاب سند مورد نظر و فشردن دکمه انتخاب…