1. صفحه نخست
  2. اصلاحیه سند صفرکردن موجودی (کد 271)

برچسب: اصلاحیه سند صفرکردن موجودی (کد 271)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
اصلاحیه سند صفرکردن موجودی (کد ۲۷۱)

اصلاحیه سند صفرکردن موجودی (کد ۲۷۱)

در صورتيکه عمل صفر کردن موجودي انبار انجام شده باشد ، توسط اين گزينه مي توان موجودي انبار را به حالت قبل برگرداند .     با انتخاب سند مورد نظر و فشردن دکمه انتخاب