1. صفحه نخست
  2. ارتباط با سایر سازمانهای حاکمیتی

برچسب: ارتباط با سایر سازمانهای حاکمیتی

تنظیمات و دانستنی های شارپ
ارتباط با سایر سازمانهای حاکمیتی

ارتباط با سایر سازمانهای حاکمیتی

سازمانهایی نظیر غذا و دارو ، اقدام به طراحی و اجرای سیستم های مختلفی کرده اند که داروخانه ها و مراکز سلامت را ملزم به اتصال به این سامانه ها کرده اند . یکی از