1. صفحه نخست
  2. اتصال مستقیم به سامانه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

برچسب: اتصال مستقیم به سامانه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

ویژگی های جدید شارپ
اتصال مستقیم به سامانه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

اتصال مستقیم به سامانه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

امکان اتصال نرم افزار شارپ به سامانه های بیمه سلامت  و تامین اجتماعی فراهم شد . این ورژن ، نکارش دوم می باشد و احتمالا در آینده نیز  تغییراتی انجام و ورژن های جدیدتر ارائه می گردد