1. صفحه نخست
  2. آلارم تاریخ انقضا

برچسب: آلارم تاریخ انقضا

اطلاعات پایه ای
آلارم تاریخ انقضا (کد ۱۳۵)

آلارم تاریخ انقضا (کد ۱۳۵)

جهت تنظیم چگونگی اعلام اتمام تاریخ مصرف کالاها  به صورت زیر عمل می کنیم: 1- برای اینکه در ابتدای اجرای برنامه آلارم به کاربر داده شود ،تاریخ و یا تعداد روزهای مجاز برای آلارم را