شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات از داده ها

گزارشات از داده ها

گزارش از معادل بیمه ای کالاها  (کد ۵۶۱ ) برای مشاهده لیست کالاهایی که دارای معادل بیمه ای هستند(در صورتیکه قبلاً تعریف شده باشد) از این گزارش می توان استفاده کرد.     برای مثال…

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات از کاربران

گزارشات از کاربران

گزارش صندوق  (کد ۵۴۱۱ ) در صورتیکه بخواهیم گزارش صندوق را براساس سند صندوق یا سند داروخانه ای بگیریم از این منو استفاده می کنیم. در بخش اول سند صندوق، بر اساس نام کاربر و…

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات مالی

گزارشات مالی

گزارش صندوق  (کد ۵۴۱۱ ) در صورتیکه بخواهیم گزارش صندوق را براساس سند صندوق یا سند داروخانه ای بگیریم از این منو استفاده می کنیم. در بخش اول سند صندوق، بر اساس نام کاربر و…

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

گزارش دریافت نسخه  (کد ۵۳۱ ) بازه زمانی: در این بخش می توان پارامترهای مربوط به بازه زمانی ایجاد سند، در دو حالت تفکیکی و کلی و تاریخ نسخه را برای تهیه گزارش وارد نمود.…

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات انبار (کد ۵۱)

گزارشات انبار (کد ۵۱)

این منو گزارشات کاملی از انبار را در اختیار کاربران  قرار می دهد. موجودی انبارها  (کد ۵۱۱ ) برای گزارش گیری از موجودی انبارهای مختلف، از این منو  اقدام می کنیم. به این صورت که…