شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات از داده ها

گزارشات از داده ها

گزارش از معادل بیمه ای کالاها  (کد 561 ) برای مشاهده لیست کالاهایی که دارای معادل بیمه ای هستند(در صورتیکه قبلاً تعریف شده باشد) از این گزارش می توان استفاده کرد.     برای مثال

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات از کاربران

گزارشات از کاربران

گزارش صندوق  (کد 5411 ) در صورتیکه بخواهیم گزارش صندوق را براساس سند صندوق یا سند داروخانه ای بگیریم از این منو استفاده می کنیم. در بخش اول سند صندوق، بر اساس نام کاربر و

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات مالی

گزارشات مالی

گزارش صندوق  (کد 5411 ) در صورتیکه بخواهیم گزارش صندوق را براساس سند صندوق یا سند داروخانه ای بگیریم از این منو استفاده می کنیم. در بخش اول سند صندوق، بر اساس نام کاربر و

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

گزارش دریافت نسخه  (کد 531 ) بازه زمانی: در این بخش می توان پارامترهای مربوط به بازه زمانی ایجاد سند، در دو حالت تفکیکی و کلی و تاریخ نسخه را برای تهیه گزارش وارد نمود.

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات انبار (کد ۵۱)

گزارشات انبار (کد ۵۱)

این منو گزارشات کاملی از انبار را در اختیار کاربران  قرار می دهد. موجودی انبارها  (کد 511 ) برای گزارش گیری از موجودی انبارهای مختلف، از این منو  اقدام می کنیم. به این صورت که