1. صفحه نخست
  2. شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ

دسته بندی: عملیات خرید و فروش

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تعریف گروههای بایگانی (کد ۳۵)

تعریف گروههای بایگانی (کد ۳۵)

در این قسمت می توان گروههای مختلفی جهت بایگانی فاکتورها ایجاد کرد تا در هنگام بایگانی کردن فاکتورهای خرید و فروش ، آنها را به دسته ایجاد شده مربوط به خودشان هدایت نمود.  

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
فاکتور فروش کالا (کد ۳۴)

فاکتور فروش کالا (کد ۳۴)

در این قسمت نیز فاکتورهای فروش را ثبت می کنیم که دقیقاً مانند فاکتورهای خرید می باشد. نکته: از این قسمت تنها در زمان فروش دارو به همکاران استفاده می شود و ماهیت آن با فروش

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
پیش فاکتور (کد ۳۳)

پیش فاکتور (کد ۳۳)

در این قسمت نیز همانند فاکتورهای خرید اطلاعات را ثبت می کنیم با این تفاوت که این اطلاعات در لیست  پیش فاکتور فروش، در سیستم ثبت می گردد.    

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
فاکتور خرید کالا (کد ۳۲)

فاکتور خرید کالا (کد ۳۲)

از این قسمت برای ثبت فاکتورهای خرید کالاها و ورود اطلاعات کالاهای خریداری شده استفاده می کنیم. و اگر در لیست یک یا چند سند را انتخاب کرده و روی آن کلیک راست کنیم با

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
سفارش خرید کالا (کد ۳۱)

سفارش خرید کالا (کد ۳۱)

از این منو جهت سفارشات خرید استفاده می کنیم که این سفارشات بر دو اساس انجام می گیرد. 1- بر اساس کسری موجودی(Ctrl+Insert): با انتخاب این حالت ابتدا وارد پنجره "گزارش موجودی انبارها" می شویم