1. صفحه نخست
  2. داروخانه

دسته بندی: صورتحساب سازمان ها

داروخانه
گزارش صورتحساب نسخ سازمان (کد ۴۲۴)

گزارش صورتحساب نسخ سازمان (کد ۴۲۴)

داروخانه ها پایان هر ماه برای جمع آوری نسخه های هر سازمانی نیاز به روکش از طریق برنامه دارند برای تهیه این مورد باید ابتدا اطلاعات مربوط به این سازمان از منوی 425 پر شود

داروخانه
ایجاد صورتحساب بیمه های مکمل (کد ۴۲۳)

ایجاد صورتحساب بیمه های مکمل (کد ۴۲۳)

این قسمت نیز دقیقاً مطابق کد 421 ایجاد صورتحساب سازمانها می باشد با این تفاوت که فقط صورتحساب بیمه های مکمل را داریم.      

داروخانه
اصلاح صورتحساب (کد ۴۲۲)

اصلاح صورتحساب (کد ۴۲۲)

در این قسمت می توان فایل Nos را از طریق بازخوانی به داخل برنامه فرخوانی کرده و فایل دیسکت با فرمت XML از آن گرفته و حتی به نسخ داخل برنامه اضافه کنیم.    

داروخانه
ایجاد صورتحساب سازمانها (کد ۴۲۱)

ایجاد صورتحساب سازمانها (کد ۴۲۱)

جهت ارائه لیست نسخ ثبت شده به صورت چاپی و یا دیسکت در یک دوره زمانی مشخص (ماهانه) نیاز به تهیه صورتحساب مربوط به سازمانهای طرف قرارداد داروخانه می باشد .در پنجره کد 421 موارد