1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

دسته بندی: داروخانه

اطلاعات پایه ای
تعریف عوامل کاهنده و افزاینده (کد ۱۵۶)

تعریف عوامل کاهنده و افزاینده (کد ۱۵۶)

اگر بخواهید در سندهای فروش(فروش با نسخه , OTC , آرایشی) تخفیف کاهشی یا افزایشی بدهید باید ابتدا در تعریف عوامل کاهنده و افزاینده (156) تعریف نمایید. مراحل تنظیمات  تعریف عوامل کاهنده و افزاینده به

اطلاعات پایه ای
تصحیح قیمت فروش در صندوق (کد ۱۵۵)

تصحیح قیمت فروش در صندوق (کد ۱۵۵)

در هنگام فروش برای گرد کردن مبلغ فروش رو به پایین یا رو به بالا می توانیم مقدار مبلغ را اینجا وارد کنیم و یا حتی می توان هر کالایی را مثلاً چسب زخم را

اطلاعات پایه ای
حق اتوماسیون و تایید اینترنت (کد ۱۵۴۳)

حق اتوماسیون و تایید اینترنت (کد ۱۵۴۳)

این مورد محل سوال و اختلاف ست بنابراین  در خصوص استفاده از این بخش دقت فرمایید.      

اطلاعات پایه ای
حق فنی فروش با نسخه (کد ۱۵۴۱)

حق فنی فروش با نسخه (کد ۱۵۴۱)

در داروخانه ها با توجه به مصوبه مراجع مربوطه، خریدار دارو علاوه بر پرداخت مبلغ کالا باید  مبلغی را به عنوان حق فنی(فرانشيز) به داروخانه پرداخت نماید که این حق فنی به عوامل زیر وابسته