1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

دسته بندی: بیماران

اطلاعات پایه ای
بیماران (کد ۱۶)

بیماران (کد ۱۶)

بیماران همان مشتریان عادی داروخانه هستند که ممکن است به آنها دارو بفروشیم با نسخه یا OTC  و یا آرایشی و بهداشتی یا ارتوپدی . یعنی فروش عادی داروخانه به این افراد انجام می شود