1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

دسته بندی: بروزرسانی

اطلاعات پایه ای
بروز رسانی تداخلات دارویی (کد ۱۸۰)

بروز رسانی تداخلات دارویی (کد ۱۸۰)

در صورتیکه می خواهید اطلاعات  تداخلات بروز شوند می توانید از این بخش استفاده نمایید . توجه داشته باشید که اگر از قبل اطلاعات تداخلات قبلی حذف و اطلاعات جدید جایگزین می شوند . پس

اطلاعات پایه ای
تغییر آدرس (کد ۱۷۹۱)

تغییر آدرس (کد ۱۷۹۱)

سایر موارد (کد 179) --------> تغییر آدرس (کد 1791) در صورت تغییر آدرس، داروخانه از طریق این منو درخواست خود را ارسال می نماید. به این ترتیب که پس از ورود به این پنجره کدی

اطلاعات پایه ای
بروزرسانی برنامه از طریق اینترنت (کد ۱۷۲)

بروزرسانی برنامه از طریق اینترنت (کد ۱۷۲)

برای بروزرسانی ورژن ها و امکاناتی که به نرم افزار اضافه می شود از این گزینه استفاده می کنیم. نکته : همواره قبل از بروزرسانی نرم افزار لازم است از بانک اطلاعاتی پشتیبان تهیه نمایید

اطلاعات پایه ای
بروزرسانی موارد خاص (کد ۱۷۴)

بروزرسانی موارد خاص (کد ۱۷۴)

این منو در مواردی کاربرد دارد که با هماهنگی شرکت فایلی را در برنامه ارسال یا دریافت خواهیم نمود.

اطلاعات پایه ای
بروز رسانی قیمتها و تعهدات (کد ۱۷۱)

بروز رسانی قیمتها و تعهدات (کد ۱۷۱)

بروزرسانی (کد 17) -------> بروز رسانی قیمتها و تعهدات (کد 171) بروز رسانی قیمتها و تعهات بیمه های اصلی از طریق این فرم قابل انجام است . پیشنهاد ما این است که هر روز در