1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

دسته بندی: انبارها

اطلاعات پایه ای
آلارم تاریخ انقضا (کد ۱۳۵)

آلارم تاریخ انقضا (کد ۱۳۵)

جهت تنظیم چگونگی اعلام اتمام تاریخ مصرف کالاها  به صورت زیر عمل می کنیم: 1- برای اینکه در ابتدای اجرای برنامه آلارم به کاربر داده شود ،تاریخ و یا تعداد روزهای مجاز برای آلارم را

اطلاعات پایه ای
انبار پیش فرض فروش (کد ۱۳۳)

انبار پیش فرض فروش (کد ۱۳۳)

در این قسمت انبار پیش فرض فروش مربوط به هر کاربرتعیین می شود (در فرم 131  دسترسی شان مشخص می شود).  

اطلاعات پایه ای
محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

برای دسته بندی،با جزئیات بیشتر در انبارها، مثلاً قفسه بندی در انبار مورد نظر از این قسمت استفاده می شود. به این ترتیب که انبار اصلی مورد نظر را انتخاب و محل های فرعی مربوط

اطلاعات پایه ای
انبارهای نگهداری کالا (کد ۱۳۱)

انبارهای نگهداری کالا (کد ۱۳۱)

در این قسمت هر تعداد انبار را بصورت مستقل برای نگهداری کالاهای هر بخش می توانیم تعریف کنیم. همانطور که مشاهده می کنید این صفحه شامل دو بخش اصلی می باشد که به تفکیک هر