1. صفحه نخست
  2. نرم افزار نماد

Category: نرم افزار نماد

سیستم اتوماسیون تغذیه

نیازمندیهای  استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه : جهت استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه وجود زیر ساختها و امکاناتی خاص ضروری می باشد این امکانات در دو بخش سخت افزار و نرم افزار طبقه بندی می شود

نرم افزار نماد (تحت وب)

امروزه اینترنت تبدیل به مهمترین ابزار زندگی مدرن شده است و به جرات می توان گفت هر کسی که آشنایی با این سیستم نداشته و روش کار با آن را نداند بی سواد محسوب می

نرم افزار نماد (مدیر)

این بخش از راهنمای نرم افزار تنها مربوط به مدیر یا مدیران سیستم می باشد و  پیشنهاد می شود این بخش از راهنمای نرم افزار حتی در اختیار کاربران عادی نیز قرار نگیرد تا امنیت ، هر

راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

1-جداول و تعاريف (تعاريف سيستم) :   در اين قسمت مي توانيد پارامترهاي اوليه يک مرکز آموزش عالي را تعريف و اصلاح نمائید.پارامترهاي قابل تعريف عبارتند از: 1-1- مقاطع تحصيلي : با انتخاب در اين قسمت

معرفی نرم افزار نماد

 این سامانه مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد امکانات مختلفی نظیر : ثبت نام دانشجو انتخاب واحد پرداخت اینترنتی شهریه ثبت