آموزش نرم افزار شارپ

۱- جلسه اول شارپ (موارد شروع به کار نرم افزار)

فرم های فروش، پزشک، تغییرقیمت، بارکد، چاپگرها، شرط قطعی شدن، تعهدات اسناد، تنظیمات چاپ فیش، اصلاح و افزودن کالا، صورتحساب نسخه، پشتیبان گیری

۲- جلسه دوم شارپ (موارد کاربردی)

افزودن و اصلاح سازمان و لیست بیمه ای،محدودیت ها،پیدا کردن سند(۴۱۵) لیست آخر ماه(۴۲۱)

۳- جلسه سوم شارپ (موارد مرتبط با موجودی)

تمام موارد مربوط به فاکتور خرید و فروش(۳۲ و ۳۴)، کارت انبار، موجودی ریالی، گزارش تاریخ انقضا، آلارم تاریخ انقضا

۴- جلسه چهارم شارپ (صندوق)

صفر تا صد صندوق شامل روشهای دریافت وجه،اسناد دارای مانده، تحویل صندوق، گزارشات صندوق(۵۴۱۱)، اسناد دارای مانده، دستگاه پوز و راه اندازی آن

۵- جلسه پنجم شارپ (موارد مدیریتی)

افزودن و اصلاح کاربر،سطح دسترسی کاربر،تنظیمات فرم فروش کاربران، انبار پیش فرض کاربر، رمز عبور، پشتیبان گیری، حذف اسناد

۶- جلسه ششم شارپ (انبارگردانی مکانیزه)

عملیات مربوط به انبارگردانی شامل صفر کردن و انبارگردانی صفر تا صد و دسترسی موجودی منفی، تاریخ انقضا

۷- نسخ الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی و سلامت

آموزش ثبت نسخ الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی و سلامت (نسخه کاغذی،سربرگی و الکترونیکی)

۸- آموزش بروزرسانی قیمت های فروش

آموزش بروز رسانی قیمت های فروش بر اساس سامانه تیتک (یعنی قیمت هایی که در سامانه تیتک وارد شدند به راحتی و با این آموزش میتونید داخل نرم افزار هم قیمت هارو بروز کنید)