1. صفحه نخست
  2. گزارشات از داده ها

برچسب: گزارشات از داده ها

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات از داده ها

گزارشات از داده ها

گزارش از معادل بیمه ای کالاها  (کد 561 ) برای مشاهده لیست کالاهایی که دارای معادل بیمه ای هستند(در صورتیکه قبلاً تعریف شده باشد) از این گزارش می توان استفاده کرد.     برای مثال