1. صفحه نخست
  2. چاپ نسخه

برچسب: چاپ نسخه

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپ نسخه (کد ۶۸۳)

چاپ نسخه (کد ۶۸۳)

در این قسمت می توانیم فرمت های مختلفی برای صفحه اول و دوم نسخه برای چاپگر الیوتی یا معمولی و همچنین مواردی که می خواهیم روی نسخه چاپ شود تنظیم نماییم.