1. صفحه نخست
  2. چاپگرها (کد 681)

برچسب: چاپگرها (کد 681)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپگرها (کد ۶۸۱)

چاپگرها (کد ۶۸۱)

چاپگرها  (کد 681 ) برای تعریف چاپگرهای مورد استفاده و نحوه تنظیم چاپ آنها می توان از طریق کد های 681 تا 686 و یا از کد 411 (فروش )منوی ابزارچاپ و زیر منوی تنظیمات