1. صفحه نخست
  2. پرینتر معمولی

برچسب: پرینتر معمولی

شبکه و سخت افزار
پرینتر معمولی

پرینتر معمولی

پرینتر های عادی نیز در داروخانه ها استفاده زیادی دارند . شاید یکی از موارد مهم آن آماده سازی NOS  ها و روکش آنها می باشد . برای نصب و استفاده از این نوع پرینترها