1. صفحه نخست
  2. واحدهای کالا

برچسب: واحدهای کالا

اطلاعات پایه ای
واحدهای کالا  (کد ۱۱۵۱)

واحدهای کالا (کد ۱۱۵۱)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> واحدهای کالا  (کد 1151 ) جهت تعریف انواع واحدهای استاندارد کاربردی برای کالاها . نکته : واحد های کالا در زمان خرید ، فروش و جابجایی در انبار بسیار حائز