1. صفحه نخست
  2. نماد

برچسب: نماد

نرم افزار نماد
نرم افزار نماد (مدیر)

نرم افزار نماد (مدیر)

این بخش از راهنمای نرم افزار تنها مربوط به مدیر یا مدیران سیستم می باشد و  پیشنهاد می شود این بخش از راهنمای نرم افزار حتی در اختیار کاربران عادی نیز قرار نگیرد تا امنیت ، هر…

نرم افزار نماد
راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

۱-جداول و تعاریف (تعاریف سیستم) :   در این قسمت می توانید پارامترهای اولیه یک مرکز آموزش عالی را تعریف و اصلاح نمائید.پارامترهای قابل تعریف عبارتند از: ۱-۱- مقاطع تحصیلی : با انتخاب در این قسمت…

نرم افزار نماد
معرفی نرم افزار نماد

معرفی نرم افزار نماد

 این سامانه مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد امکانات مختلفی نظیر : ثبت نام دانشجو انتخاب واحد پرداخت اینترنتی شهریه ثبت…