1. صفحه نخست
  2. نحوه به اشتراک گذاری پرینتر در یک شبکه

برچسب: نحوه به اشتراک گذاری پرینتر در یک شبکه

شبکه و سخت افزار
نحوه به اشتراک گذاری پرینتر در یک شبکه

نحوه به اشتراک گذاری پرینتر در یک شبکه

یکی از مواردی که در شبکه های کامپیوتری خیلی مورد استفاده قرار می گیرد اشتراک گذاشتن پرینتر است. در یک شبکه پس از نصب پرینتر اگر می خواهید که بقیه افراد موجود در شبکه نیز