1. صفحه نخست
  2. مدیریت امور دانشگاه

برچسب: مدیریت امور دانشگاه

نرم افزار نماد
راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

۱-جداول و تعاریف (تعاریف سیستم) :   در این قسمت می توانید پارامترهای اولیه یک مرکز آموزش عالی را تعریف و اصلاح نمائید.پارامترهای قابل تعریف عبارتند از: ۱-۱- مقاطع تحصیلی : با انتخاب در این قسمت…