1. صفحه نخست
  2. شرح کامل منو شارپ

برچسب: شرح کامل منو شارپ

اطلاعات پایه ای
محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

برای دسته بندی،با جزئیات بیشتر در انبارها، مثلاً قفسه بندی در انبار مورد نظر از این قسمت استفاده می شود. به این ترتیب که انبار اصلی مورد نظر را انتخاب و محل های فرعی مربوط

اطلاعات پایه ای
انبارهای نگهداری کالا (کد ۱۳۱)

انبارهای نگهداری کالا (کد ۱۳۱)

در این قسمت هر تعداد انبار را بصورت مستقل برای نگهداری کالاهای هر بخش می توانیم تعریف کنیم. همانطور که مشاهده می کنید این صفحه شامل دو بخش اصلی می باشد که به تفکیک هر