1. صفحه نخست
  2. داروخانه

برچسب: داروخانه

اطلاعات پایه ای
تعریف عوامل کاهنده و افزاینده (کد ۱۵۶)

تعریف عوامل کاهنده و افزاینده (کد ۱۵۶)

اگر بخواهید در سندهای فروش(فروش با نسخه , OTC , آرایشی) تخفیف کاهشی یا افزایشی بدهید باید ابتدا در تعریف عوامل کاهنده و افزاینده (156) تعریف نمایید. مراحل تنظیمات  تعریف عوامل کاهنده و افزاینده به