1. صفحه نخست
  2. تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی)

برچسب: تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی)

ویژگی های جدید شارپ
تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) بر اساس نامه انجمن داروسازان

تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) بر اساس نامه انجمن داروسازان

ارائه : آبان ۹۷ تغییرات حق فنی بر اساس نامه انجمن داروسازان ، به تاریخ ۹۷/۰۸/۰۹ ، شماره ۴۹۰/الف۹۷ تغییرات مورد نظر این انجمن در نرم افزار ایجاد شد.  روش ورود اطلاعات جدید به این صورت…