1. صفحه نخست
  2. انبار گردانی مکانیزه (کد 26)

برچسب: انبار گردانی مکانیزه (کد 26)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
انبار گردانی مکانیزه (کد ۲۶)

انبار گردانی مکانیزه (کد ۲۶)

در انبار گرداني عادي ، براي تنظيم موجودي نياز است که زماني را براي شمارش کلي اقلام گذاشته و سپس کالاها را وارد کنيم ، زيرا نمي توان در حين فروش ، انبار را شمارش