1. صفحه نخست
  2. آموزش شارپ

برچسب: آموزش شارپ

اطلاعات پایه ای
داروها و کالاها (کد ۱۱۱)

داروها و کالاها (کد ۱۱۱)

با استفاده از کلید میانبر F5 وارد پنجره تعريف و جستجوي کالاها می شویم. در این پنجره مشخصات دقیق تمامی کالاهای مورد استفاده در داروخانه  باتمام خصوصیات آن تعریف می گردد. این قسمت شامل رسته